DSC065701

Minskat klimatavtryck och optimerat produktionsflöde hos tillverkningsindustri

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet i form av hållbar rådgivning.

Vill du också sänka ditt klimatavtryck? 

BOKA HÅLLBAR RÅDGIVNING IDAG

Intresset för en mer hållbar produktion har ökat kraftigt de senaste åren. De flesta vet att en hållbar omställning är nödvändig, men har ibland svårt att komma vidare.

Det finns många faktorer som påverkar produktionen ur ett hållbart perspektiv. Processer, materialval och transporter är några saker. Men vad många glömmer bort är hanteringen av avfall. Den är ofta en stor och viktig aspekt att ha i åtanke för att minska sitt klimatavtryck.

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet.

Modell: Hållbar rådgivning hos Ohlssons

Utmaningen 

Spill uppkommer nästan alltid i produktionen – hur kan det tillvaratas? Hur kan vi återvinna så mycket som möjligt av det spill och avfall som uppkommer och låta det gå tillbaka in i kretsloppet? Hur kan vi optimera avfallsflödet för att minska klimatavtrycket?

Det var några av frågorna som vi började med att ställa under vår första hållbarhetsrådgivning hos kunden. Rådgivningen utfördes av Ohlssons representanter, med visionen om att låta spill- och avfallshanteringen bidra till ett minskat klimatavtryck.

Kundens nuvarande spill- och avfallsflöde analyserades och en mängd åtgärder gjordes. Tidigt i processen kunde vi se ett positivt resultat – antalet transporter minskades, fraktioner lyftes i avfallstrappan och produktionsflödet optimerades. Kundens klimatavtryck minskade markant.

Minskat antal transporter sänkte koldioxidutsläppen 

Ohlssons

Genom att se över avfallsflödet i förhållande till kundens nuvarande tömningar kunde vi snabbt hitta sätt att minska antalet transporter.

Det gjordes bland annat genom att komprimera avfallet i en balpress så att mer avfall kunde slängas innan en tömning behövde göras. Det gjordes också genom ruttoptimering på kundens anläggning.

Färre transporter bidrar inte bara till minskade koldioxidutsläpp, utan även till en mindre trafikerad anläggning och därmed en säkrare arbetsplats.

Fraktioner lyftes i avfallstrappan 

Avfallstrappan är en del av den svenska miljöbalken och grundar sig även på ett EU-direktiv. Den hjälper oss att minska vårt klimatavtryck genom att uppmana till att ta hand om avfallet på ett mer klimateffektivt sätt.

Flera av kundens avfallsfraktioner kunde efter hållbarhetsrådgivningen lyftas upp i avfallstrappan tack vare att kunden fick inblick i vad en ren avfallsfraktion innebär och verktyg för att sortera mer noggrant.

Avfallstrappan är ett sätt för oss att visualisera avfallets väg, med målet att klättra högre upp i trappan för att minska sitt klimatavtryck. Ju renare en fraktion är, desto enklare är den att återvinna. På så sätt har vi kunnat lyfta olika fraktioner i avfallstrappan.

Optimerat produktionsflöde gav ökad säkerhet och mer tid

Med fokus på att optimera spill- och avfall sågs produktionsflödet över. Här är det viktigt att identifiera vart i produktionslinjen som spill och avfall uppkommer, för att undvika att lägga onödig kraft och tid på den interna logistiken.

Allt för många företag och industrier samlar upp avfall i produktionen och flyttar behållare fram och tillbaka innan de till sist placeras på ett ställe för upphämtning. Det tar både tid och energi från verksamheten.

Ohlssons grundregel när det kommer till ett optimerat produktionsflöde är därför att spillet som uppkommer i produktionen ska placeras i en anpassad behållartyp direkt, eller med så få mellanlandningar som möjligt.

Vilken behållare som lämpar sig bäst beror på verksamhetens unika utformning. Ibland passar ett 370 liters plastkärl med hjul och ibland passar en tippcontainer – det beror dels på produktionsflödet och dels på de behållare som avfallet ska samlas i, vilket oftast är en container eller komprimator. Det är dock viktigt att tänka på arbetsmiljön även när behållaren ska tippas i t.ex. komprimatorn.

Ohlssons kärlvändare hjälper ditt företag att återvinna utan att behöva göra tunga lyft

Har verksamheten kärl som körs från produktionsflödet till komprimatorn kan det vara en god idé att installera en kärlvändare, som gör att kärlet töms automatiskt i komprimatorn utan att medarbetarna behöver göra tunga lyft. Under hållbarhetsrådgivningen med Ohlssons går man bland annat igenom lämpliga behållare i såväl produktionsflödet som utanför anläggningen.

Tack vare den nya hanteringen av spill och avfall blev flödet hos kunden mer optimerat och frigjorde tid. Produktionspersonalen kunde nu få tid över till det som annars inte hanns med, och det fanns till och med möjlighet att öka produktionstakten. Dessutom ledde det optimerade produktionsflödet till bättre förutsättningar för medarbetarna, som nu hade tid att vara mer noggranna och att prioritera sin egen ergonomi och säkerhet.

Resultatet - minskat klimatavtryck och bättre ekonomi

Ohlssons hållbarhetsrådgivning innebar en stor, positiv förändring för kunden. De tre initiativen som hållbarhetsrådgivningen mynnade ut i bidrog tillsammans till ett minskat klimatavtryck, ett optimerat produktionsflöde, en säkrare verksamhet och en bättre ekonomi för kunden.

Vill du också påverka ditt klimatavtryck när det kommer till spill- och avfallsflöde? Välkommen att kontakta en kostnadsfri avfallsrådgivning med fokus på hållbarhet! 

BOKA HÅLLBAR RÅDGIVNING IDAG

 

Ohlssons 4 Facksbil 5

Tre vanliga myter om återvinning

Det finns många myter om återvinning som inte stämmer. Här är svaren på tre av de vanligaste myterna.

Jord rabatt tips

Gräsrebellen tipsar - jordförbättra rabatten

Det vi ser och njuter av i trädgården är ofta det som finns ovanför jorden och ofta glömmer vi bort det som finns nere i jorden, där rötterna lever. Vår jord har flera viktiga uppgifter, den ska bland annat vara bostad och skafferi för våra växter. Därför är det viktigt att man jordförbättrar rabatterna för att växterna ska trivas och leva länge. En bra jord innehåller jordpartiklar, vatten och luft.

Ohlssons Återvinning Quiz

SVAREN: ÅTERVINNINGSQUIZ

Glad alla hjärtans dag! Här är svaren i vårt återvinningsquiz!

Ohlssons Återvinning Quiz

ÅTERVINNINGSQUIZ

Vem uppvaktar du med din kärlek idag? ❤️ Uppvakta familjen, vännen och kollegan med en gåva som varar längre än choklad och rosor - utmana dem i vårt återvinningsquiz!

Sortering av matavfall

Det här behöver du veta om matavfall

I den här artikeln får du veta mer om matavfall och vad som är bra att tänka på när du sorterar.

Hållbar transport på landsväg

Ohlssons certifierade av Fair Transport

Ohlssons är hållbarhetscertifierade av Fair Transport. Det innebär i praktiken att vi löpande mäter, redovisar och arbetar för minskad klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet samt goda arbetsförhållanden för våra anställda.

Man i kostym

Koncernchefen: Hållbar avfallshantering gynnar både miljö och ekonomi

Med hållbarhet som ledstjärna hjälper Ohlssons företag, industrier, kommuner och privatpersoner att bli mer hållbara. Företaget bedriver insamling av avfall i 35 kommuner runtom i Sverige och har målet inställt på att bli den ledande aktören inom renhållning. I en artikel i Dagens Industri berättar Christer Ohlsson, koncernchef, mer.

Fyrfackskärl

Återvinningsgraden av hushållsavfall ökar men stor del sorteras fel

Ny statistik från FTI visar att återvinningsgraden av hushållsförpackningar har ökat från 2020 till 2021. Svenskarna sorterar mer än någonsin, men samtidigt är många förpackningar felsorterade. I den här artikeln berättar vi mer.

Peter Johansson

Möt Peter Johansson, kranbilsförare

Peter berättar om det bästa med att jobba som kranbilsförare på Ohlssons.

1 1

Gräsrebellen tipsar: Anlägga gräsmatta

Hösten är bästa tiden att anlägga gräsmatta. Oavsett om du väljer att så eller rulla färdigt gräs är hösten bästa tiden för ditt projekt. Under höstmånaderna är marken varm, luften fuktig och fåglarna mätta.