Benny Jeanette Jim

Därför är Osby Sveriges bästa avfallskommun 2022

Osby Kommun har av Avfall Sverige utsetts till årets avfallskommun 2022. I Osby och Östra Göinge är det ÖGRAB som ansvarar för kommunernas renhållningsskyldighet. ÖGRABs entreprenör för avfallsinsamlingen är Ohlssons. I den här artikeln berättar Benny och Jeanette som sköter driften, chauffören Jim och ÖGRABs vd Per om hur man blir Sveriges bästa avfallskommun.

”Vi är stolta över att ha fått den här utmärkelsen. Den höga kundnöjdheten och sorteringsgraden har uppnåtts med hjälp av en välfungerande organisation och god kommunikation. En viktig del i framgången är samarbetet med Ohlssons, vars driftskontor och chaufförer varit väsentliga i kommunikationen med invånarna.”, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.  

Benny Gunnarsson är driftschef och till sin hjälp har han Jeanette Nilsson som är transportledare.

”Vi vill ge en stor eloge till våra chaufförer som varje dag utför ett fantastiskt jobb. De är verkligen engagerade och bryr sig på riktigt. Om vi har ett problem är de intresserade av att förstå grundorsaken för att kunna lösa det på bästa sätt, vilket både skapar tillit och en hög servicenivå gentemot invånarna.”, fastslår Jeanette. 

Från Ohlssons lokala kontor i Osby utgår ett 10-tal chaufförer varje dag. En vanlig dag för dem börjar med en säkerhetskontroll av fordonet och en översyn av dagens körlista. Sedan är det dags att bege sig ut på vägarna och tömma avfallskärl. Kärlen kontrolleras av chauffören, som ser till att sorteringen är korrekt.

I Osby är det sedan 2016 fyrfackskärl som gäller, vilket enligt undersökningar från bland annat Avfall Sverige bidrar till bättre sortering och mindre mängder restavfall.

Ohlssons chaufför Jim tömmer kärl

Jim Svensson är en av Ohlssons chaufförer. Han är övertygad om att fyrfackskärlen bidragit till den höga sorteringsgraden och därmed till att Osby blivit utsedd till den bästa avfallskommunen:

”Det är tack vare invånarna som Osby har vunnit. De är duktiga på att sortera, vilket är enklare när vi har fyrfackskärl. Om det är felsorterat någonstans lägger vi in en avvikelse som kommuniceras till ÖGRAB och de som sorterat fel. Oftast brukar de vara duktiga på att fixa till det och jag upplever att de lär sig snabbt.”, förklarar Jim.

I Sverige genererar varje person i snitt 157 kg restavfall per år, medan en genomsnittlig person i Osby enbart genererar hälften så mycket: 78 kg. Precis som utmärkelsen antyder är Osbyborna därmed riktigt duktiga på att sortera både förpackningar och matavfall.  

När alla kärl på rundan är tömda och dagens avvikelser rapporterats är det dags att köra till ÖGRABs avfallsanläggning, Kattarp, där de olika fraktionerna samlas upp och hanteras för vidare behandling. Därefter tar ÖGRABs personal över och ser till att materialet återvinns: matavfall blir till biogas och biogödsel, förpackningarna blir till nya förpackningar och från restavfallet utvinns energi som blir till fjärrvärme och el. 

Den senaste kundundersökningen som gjordes på ÖGRAB visade på hög kundnöjdhet. Varken Per eller Benny är särskilt förvånade och Per menar att den höga kundnöjdheten till stor del beror på en rad olika kommunikationsinsatser:

”All kommunikation bottnar i en långsiktig strategi där vi bestämt ett antal budskap och kanaler som ska användas. Några av våra viktigaste kommunikationskanaler är vår kundtjänst och Ohlssons chaufförer. De är ansiktet utåt och träffar invånarna varje dag. Chaufförerna är bra på att utbilda invånarna men är även goda ambassadörer för Ohlssons och ÖGRAB.”, säger Per.

Även Benny är glad över den höga kundnöjdheten och av utmärkelsen som Sveriges bästa avfallskommun:

”Att Osby hamnar först, tätt följt av Östra Göinge, säger en hel del. Vi är helt enkelt bäst på det här!”, avslutar Benny.

Läs mer här: 

NYHET: Osby, SVERIGES BÄSTA AVFALLSKOMMUN

Man i kostym

Koncernchefen: Hållbar avfallshantering gynnar både miljö och ekonomi

Med hållbarhet som ledstjärna hjälper Ohlssons företag, industrier, kommuner och privatpersoner att bli mer hållbara. Företaget bedriver insamling av avfall i 35 kommuner runtom i Sverige och har målet inställt på att bli den ledande aktören inom renhållning. I en artikel i Dagens Industri berättar Christer Ohlsson, koncernchef, mer.

Fyrfackskärl

Återvinningsgraden av hushållsavfall ökar men stor del sorteras fel

Ny statistik från FTI visar att återvinningsgraden av hushållsförpackningar har ökat från 2020 till 2021. Svenskarna sorterar mer än någonsin, men samtidigt är många förpackningar felsorterade. I den här artikeln berättar vi mer.

Ohlssons 4 Facksbil 5

Tre vanliga myter om återvinning

Det finns många myter om återvinning som inte stämmer. Här är svaren på tre av de vanligaste myterna.

Peter Johansson

Möt Peter Johansson, kranbilsförare

Peter berättar om det bästa med att jobba som kranbilsförare på Ohlssons.

1 1

Gräsrebellen tipsar: Anlägga gräsmatta

Hösten är bästa tiden att anlägga gräsmatta. Oavsett om du väljer att så eller rulla färdigt gräs är hösten bästa tiden för ditt projekt. Under höstmånaderna är marken varm, luften fuktig och fåglarna mätta.

J 1

Möt Landskronas liftdumperdrottning Josefine

Lär känna en av #ohlssonskollegor, Josefine. Hon delar med sig av det bästa med att arbeta som liftdumperchaufför, varför hon valde att söka in på transportgymnasiet och hur det är att vara kvinna i en traditionellt mansdominerad bransch.

Sol

Energieffektiva fastigheter i Märsta

Under 2021 förvärvade Ohlssons energieffektiva fastigheter i Märsta. Fastigheterna rymmer bland annat kontor, garage och verkstäder och har solceller installerade på taken.

DSC065701

Minskat klimatavtryck och optimerat produktionsflöde hos tillverkningsindustri

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet i form av hållbar rådgivning.

Farligtavfall Ohlssons

Farligt avfall: det behöver du veta!

Under 2020 ökade kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Dessutom ska det farliga avfallet hanteras, förvaras och transporteras korrekt för att inte utsätta människor och miljö för fara. I den här artikeln berättar vi mer!

Anders Dyson

Möt Anders Dyson, KMA-ansvarig

Anders berättar om sitt brinnande intresse för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor och ålderns fördelar.

SNABBFAKTA OSBY

  • Årets avfallskommun 2022
  • Drygt 13 000 st invånare
  • Ett 10-tal renhållningschaufförer
  • I Sverige genererar varje person i snitt 157 kg restavfall per år, medan en genomsnittlig person i Osby enbart genererar hälften så mycket: 78 kg. 

Läs mer 

NYHET: OSBY, SVERIGES BÄSTA AVFALLSKOMMUN