Behöver ni resurser för olika typer av underhåll och arbeten?

Det är inte alla fastighetsbolag som har en permanent organisation för alla typer av underhåll och arbeten som krävs. Ohlssons arbetar med stora och små fastighetsbolag med fasta åtaganden, kontinuerliga underhållstjänster eller enskilda tjänster då behov uppstår. Ett urval av våra olika tjänster ser du här nedan:

Din partner i soprummet

 • Avfallshantering och kärl.
 • Sortering och återvinning.
 • Hyr container till vår- och höststädning eller förrådsrensning. Hämtning, sortering och återvinning ingår. 
 • Hantering av farligt avfall.

Din partner utanför fastigheten 

 • Håll gatan utanför eller innergården fin med sopning, halkbekämpning och snöröjning.
 • Leverans av material (sand, jord, sten) i storsäck.
 • Vår torr- och grävsug suger och/eller blåser material till/från innergården, vinden, taket, källaren, med mera.
 • Kranbilslyft av allt från bänkskivor till badkar.

Din partner i ledningarna

 • Underhållsspolning.
 • Relining.
 • Slamsugning.
 • Rotskärning och fräsning.
 • Rörinspektion (filmning).
 • Provtryckning. 
 • Rengöring och besiktning av oljetankar.

Vi har även Skånes största avloppsjour som rycker ut dygnet runt, 365 dagar om året, om ni får stopp i avloppet. Avloppsjourens telefonnummer är: 010-45 00 500.  

 • Lokal leverantör

  Lokal leverantör med stordriftsfördelar

  Ohlssons finns med egen personal och lokalkontor på ett flertal orter och täcker upp hela södra Sverige.

 • Service

  Engagemang och hög servicegrad

  Vårt arbetssätt bygger på en helhet där kundkontakt, analys, anpassning och utförande utgör viktiga delar.

 • Uppdrag

  Enskilda uppdrag och totalåtaganden

  Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi åtar oss allt från mindre enskilda uppdrag till stora totalåtaganden för helhetskunder.

Från en nöjd samarbetspartner 

Vår bostadsrättsförening Albohem anlitar Ohlssons varje vecka sedan ett par år tillbaka. De sköter om vår sophantering och vi är så nöjda. Tidigare anlitade vi en annan entreprenör men gick över till Ohlssons då en av våra medlemmar kände någon som arbetade hos Ohlssons. Vi har aldrig ångrat att vi bytte leverantör, vi upplever dem som mycket bra. Vänlig personal rakt igenom, både de som kommer ut och utför tjänsterna på plats och deras bemötande i telefon. Hög servicegrad och lättillgängliga, kort sagt så har Ohlssons alltid varit mycket tillmötesgående med allting. Vi upplever också Ohlssons som mycket lyhörda för våra önskemål! Vi har t ex bytt till större kärl, velat ha ytterligare en tömning på pappkärlet och det har aldrig varit något problem. Vi har också haft en container från Ohlssons ett par gånger och det har också funkat utmärkt!

Siv Persson, ordförande i Brf. Albohem, Malmö