Vi håller rent i södra Sverige

Var fjärde sekund. Så ofta tömmer vi ett renhållningskärl på Ohlssons. Vi hämtar idag hushållsavfall på entreprenad i ett stort antal kommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Vi har alla typer av renhållningsfordon beroende på vilket sorteringssystem som används. Överallt ses våra röda bilar pila runt för att hålla Sverige rent.

Har du frågor eller synpunkter på avfallshanteringen? Kontakta ansvarig person i din kommun.