Vi håller rent i södra Sverige

Var fjärde sekund. Så ofta tömmer vi ett renhållningskärl på Ohlssons. Vi hämtar idag hushållsavfall på entreprenad i ett stort antal kommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Vi har alla typer av renhållningsfordon beroende på vilket sorteringssystem som används. Överallt ses våra röda bilar pila runt för att hålla Sverige rent.

Har du frågor eller synpunkter på avfallshanteringen? Kontakta ansvarig person i din kommun.

Fastighetsnära insamling - enklare för dig att sortera med fyrfackskärl

Fyrfackskärl

Allt fler kommuner väljer att införa fastighetsnära insamling. Det innebär att det finns möjlighet att välja två stycken sopkärl med fyra fack, ett fack för varje avfallssort. Som en egen sorteringsanläggning!

Enligt Avfall Sverige skulle mer än 60% av det som slängs i hushållens soppåsar egentligen kunna materialåtervinnas. Med fyrfackskärl blir sorteringen mycket enklare och fler återvinner fler mer noggrant. 

I respektive fack kan du sortera följande: 

  • Matavfall
  • Restavfall
  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

Ohlssons renhållningsbilar kommer sedan på uppdrag av kommunen och tömmer fyrfackskärlen, och ser till att avfallet hålls sorterat och återvinns korrekt. På så sätt bidrar vi tillsammans till en mer hållbar värld där vi återvinner så mycket som möjligt. 

Varför fyrfackskärl? 
Med ett fyrfackskärl har du en helt egen återvinningsstation precis utanför din bostad! Det innebär att du enkelt kan sortera ditt hushållsavfall och därmed göra en insats för miljön. Vi måste hjälpas åt för att spara på jordens resurser och fyrfackskärl är ett bra steg på vägen! 

Fyrfackskärlens mått
Bredd: 80 cm (ink. hjulen)
Djup: 90 cm
Höjd: 112 cm

Töms med fyrfacksbil

Ohlssons renhållningsbil tömmer fyrfackskärlen

Fyrfackskärlen töms med en renhållningsbil med fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Smidigt för dig som bor där, för chauffören och för miljön!