Det här kan du beställa

Det din trädgård behöver kan du få från oss i storsäck – planteringsjord, gräsmattejord, toppdress, barkflis, sättgrus, med mera. Var och en med 1m3 volym eller i lösvikt. Vi levererar med vår kranbil som kan lyfta storsäcken hela 15-25 meter in i trädgården. Enkelt, praktiskt och smidigt.

Beställ idag på:

Telefonnummer: 010-45 00 200 
Mail: info@ohlssons.se

Bärlager 0/45

Bärlager 0/32

Krossgrus 0/18

Stenmjöl 0/2

Stenmjöl 0/8

Stenmjöl 0/4

Makadam 2/4

Makadam 2/4

Makadam 4/8

Makadam 4/8

Makadam 8/11

Makadam 8/16

Makadam 16/32

Svart diabas 8/16

Harpad grus 0/8

Murgrus 0/4

Dansk sjösten 16/32

Dansk sjösten 32/64

Harpad matjord

Planteringsjord

Täckbark

Toppdress

Kompostjord