Avfallshantering i Vaggeryd

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransport. Detta omfattar även tömning av diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm.

Vid frågor gällande slam t.ex abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
Samverkan Återvinning Miljö
Tel: 010-414 47 00
E-post: kontakt@samiljo.se

Vid beställning av spoljobb-stora som små, köksavlopp, toalettstopp, rör och ledning för industri
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring: 0704-84 21 62
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinare taxa.

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 200