Avfallshantering i Uppsala

Ohlssons är från och med mars 2021 kommunens entreprenör för insamling av hushållsavfall i Uppsala C, de sydöstra delarna av Uppsala, där bland annat Sävja, Gåvsta, Marielund, Länna, Almunge och Knutby ingår.

Vid alla ärenden som rör avfallshanteringen i Uppsala, vänligen kontakta:
Uppsala Vattens kundtjänst

018-727 94 00 

kundtjanst@uppsalavatten.se