Avfallshantering i Uppsala

Ohlssons är från och med mars 2021 kommunens entreprenör för insamling av hushållsavfall i Uppsala C. 

Vid alla ärenden som rör avfallshanteringen i Uppsala, vänligen kontakta
Uppsala Vattens kundtjänst

018-727 94 00 

kundtjanst@uppsalavatten.se