Avfallshantering i Upplands-Bro

Ohlssons är från och med 19 oktober kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackskärl.

Vid alla ärenden vänligen kontakta
Upplands-Bro kontaktcenter VA och Avfall

08-581 690 00 (menyval 6)  

va.avfall@upplands-bro.se

Om fyrfackskärlen i Upplands-Bro