Avfallshantering i Upplands-Bro

Ohlssons är från och med 19 oktober 2020 kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackskärl.

Vid alla ärenden som rör avfallshanteringen i Upplands-Bro, vänligen kontakta
Upplands-Bro kontaktcenter VA och Avfall

08-581 690 00 (menyval 6)  

va.avfall@upplands-bro.se

Om fyrfackskärlen i Upplands-Bro

Mer info om avfallshanteringen
Ladda gärna ned kommunens app för att lära dig mer om avfallshanteringen. Sök på "avfallsappen".