Avfallshantering i Sjöbo

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem samt tömning av trädgårdsavfall.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, samt felanmälan osv.
Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen 

0416-27 153 Mån-fre 10.00-12.00 samt mån-ons 13.00-15.00

kundtjanstteknik@sjobo.se

Entreprenör 
Ohlssons AB

010-45 00 200
info@ohlssons.se