Avfallshantering i Sjöbo

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller insamling av hushållsavfall. Detta omfattar tömning av kärl med hushållsavfall/restavfall.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, samt felanmälan osv.
Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen 
Tel: 0416-27 153, mån-fre 10.00-12.00 samt mån-ons 13.00-15.00
E-post: kundtjanstteknik@sjobo.se

Entreprenör 
Ohlssons AB
Tel. 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se