Avfallshantering i Sigtuna

Ohlssons är från och med 19 oktober kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackskärl.

Vid alla ärenden vänligen kontakta
Sigtuna Vatten & Renhållning

08-409 251 01 

info@sigtunavatten.se

https://sigtunavatten.se/fyrfack

Mer info om avfallshanteringen
Ladda gärna ned kommunens app för att lära dig mer om avfallshanteringen. Sök på "SIVAB".