Avfallshantering i Malmö

Ohlssons hämtar avfall från flerbostadshus vid underjordsbehållare/molucker, containrar samt komprimatorer vid t ex. butiker eller större flerbostadshus. 

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
VASYD
040-635 10 00
kund@vasyd.se


Vid frågor kring containertömning
Ohlssons

 

010-45 00 200
info@ohlssons.se