Avfallshantering i Laholm

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem samt tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen.

För fakturaärenden och abonnemangsfrågor, kontakta:
Laholms kommun

0430-15 342


För hushållsavfall, trädgårdsavfall och ändringar, kontakta: 
Ohlssons AB

010-45 00 200
info@ohlssons.se