Avfallshantering i Laholm

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem, tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen, tömning av enskilda avlopp och minireningsverk.

För fakturaärenden, abonnemangsfrågor och slamtömning, kontakta:
Laholms kommun
Tel: 0430-15 342

För hushållsavfall, trädgårdsavfall och ändringar, kontakta: 
Ohlssons AB
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se