Avfallshantering i Håbo

Ohlssons är från och med 19 oktober kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackskärl.

Vid alla ärenden vänligen kontakta
Håbo kommun

0171-525 00  

kommun@habo.se

Om fyrfackskärlen i Håbo kommun

Mer info om avfallshanteringen
Ladda gärna ned kommunens app för att lära dig mer om avfallshanteringen. Sök på "avfallsappen".