Avfallshantering i Båstad

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm.

Vid frågot kring hushållsavfall/restavfall 
NSR
Tel: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinare taxa.


Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500