Avfallshantering i Åstorp

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransport. Detta gäller insamling av hushållsavfall i fyrfackssystem.

Vid frågor kring hushållsavfall, trädgårdsavfall, abonnemangsfrågor, fakturaärenden, felanmälan, tömningsschema osv 
NSR
Tel: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Entreprenör 
Ohlssons AB
Tel. 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se