Vi hjälper er med Trygg Fastighetsskötsel!

Ohlssons koncept med tjänster riktade mot bostadsrättsföreningar kallar vi för Trygg Fastighetsskötsel. Här har vi delat in våra fastighetsnära tjänster i fyra segment: Renhållning, Spol- & rörteknik, Hushållsnära tjänster samt Underhålls- och servicetjänster. Det sistnämnda segmentet räknar vi in under s k sällantjänster, tjänster som är av underhållskaraktär och som bostadsrättsföreningar ibland har behov av. Det kan vara allt från transporter av olika slag, snöbekämpning, sopning av parkeringar och uppställningsplatser till trädfällning med hjälp av kranbil etc. Och naturligtvis står Ohlssons Avloppsjour - Skånes största! - redo till er tjänst dygnet runt, året om.