Specialanpassad utrustning för alla situationer

Vi hjälper dig med avloppsspolningar i form av hetvattenspolning, underhållsspolning samt akuta åtgärder via vår avloppsjour. Andra tjänster i och utanför din fastighet kan till exempel vara spolning av dagvattensystem och andra typer av ledningar.

Vi utför även slamsugning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar, dricksvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer.

 

Berätta hur vi kan hjälpa dig?

 

Spolning

Så förebygger du stopp i avloppet
Det finns många saker du kan göra själv för att förebygga stopp i avloppet. Till exempel kan du undvika att spola ned fett och matrester i diskhon, rengöra duschens golvbrunn ofta och endast spola ned bajs, kiss och toalettpapper i toaletten. Utöver det rekommenderar vi att man underhållsspolar sina rör med jämna mellanrum.

Underhållsspolning
Vi utför underhållsspolning i bostadsrättsföreningar, villor och stugor - inget jobb är för stort eller för litet för oss. Att underhållsspola avloppet förebygger framtida problem och gör att rören håller längre och risken att få stopp i avloppet minskar!

Hetvattenspolning
Har avrinningen i vasken blivit sämre? Upplever du att avloppet ibland svämmar över? Kluckar eller bubblar det ur din diskho? Det kan bero på att fett har samlats och börjat täppa igen rören.  

Vi utför hetvattenspolning i bostadsrättsföreningar, villor och stugor. Metoden innebär att vi spolar bort beläggningar i rören med hett vatten och högt tryck, vilket löser upp fettpropparna och minskar risken för framtida stopp. Hetvattenspolning kan även användas vid frusna ledningar.

Samtliga av våra bilar som spolar rören i fastigheter är utrustade med verktyg för hetvattenspolning.

Slamsugning

Vi slamsuger dagvattenbrunnar och andra typer av brunnar. Vi tömmer och spolar dagvattenbrunnar, Vi utför även slamtömning av enskilt avlopp. 

Dricksvattenbrunnar
Våra renvattenbilar rengör dricksvattenbrunnar vid otjänligt vatten eller igenslamning samt spolning av dricksvattenborror. Kontakta gärna oss via telefon för att få reda på en bra lösning som kan passa dig!

Att tänka på inför slamtömning av enskilt avlopp
Inför en slamtömning är det viktigt att se till att slamfordonet kan komma fram till din bostad och kan hitta din brunn. Tillfartsvägen ska därför vara röjd och eventuella djur ska hållas utanför området där tömningen ska ske. För att vi ska kunna hitta din brunn behöver den vara lättåtkomlig och röjd, vid snö ska den vara skottad. Brunnen ska även vara uppmärkt.