Mekanisk rensning av rötter och avlagringar

Rotfräsning eller beläggningsfräsning utförs när ledningar är igensatta med t ex rost, ytspackel eller rötter från träd och buskar. Vi utför rotfräsning med både mekanisk rensmaskin och rotskärare kopplad till spolbil. Ledningar mellan 50-800 mm är dimensioner där effektiv rensning erhålls. En av våra bilar är dessutom utrustad med två vattenpumpar för att både klara av stopp och kunna ta bort beläggningar. Med ett vattentryck upp till hela 800 bar avlägsnar vi effektivt rötter, limrester, rost, fett och andra avlagringar. Turbindriven rot- och beläggningsskärare ingår också i utrustningen.