Videoinspektion av ledningar

Vi inspekterar ledningar med färgfilmkamera och kan på så sätt hitta eventuella fel som ska åtgärdas. Olika orsaker till återkommande stopp kan då lätt identifieras. Våra operatörer är auktoriserade rörinspektörer och har genomgått utbildning hos STVF.

Vi besiktigar/filmar även servisledningar från huvudledning i gatan in till fastigheten med vår satellitkamera, utan att behöva störa fastighetsägaren. Detta gör vi genom att docka av från huvudledningen och filma in i servisledningen. Utifrån resultatet av filmningen kan vi besluta om vilka åtgärder som måste vidtas.

En filmning kan även genomföras vid problem med råttor eller andra skadedjur.