Pressansvarig

Christer Ohlsson
Telefon: 010-45 00 200
E-post: christer.ohlsson@ohlssons.se