Vi håller rent i södra Sverige

Var fjärde sekund. Så ofta tömmer vi ett renhållningskärl på Ohlssons. Vi hämtar idag hushållsavfall på entreprenad i ett stort antal kommuner i Sverige - Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Stockholm och Mälardalen. Vi har alla typer av renhållningsfordon beroende på vilket sorteringssystem som används. Överallt ses våra röda bilar pila runt för att hålla Sverige rent.

Kontaktuppgifter för din kommun

För frågor, synpunkter och felanmälan angående avfallshantering och andra kommunala uppdrag:

Kontakta ansvarig person i din kommun.