Kompletta lösningar för avfallshantering

Vi hämtar allt utom krut och radioaktivt avfall, blött som torrt.

Floran av produktionsavfall, rest- och avfallsprodukter från industri varierar stort. Detta innebär i sin tur ökade krav på vår hantering. Vi arbetar med EU:s avfallstrappa för att primärt minska avfallsmängden. Vår omfattande kompetens inom minimering, sortering, transport och behandling sätts på prov när vi fokuserar på att hitta optimala och ekonomiska lösningar åt våra kunder. Vi hanterar alla typer av restprodukter, ekonomiskt spill som uppstår i olika produktionsprocesser, till emballagematerial, metallskrot, farligt avfall, bygg- och rivningsmaterial m.m. Detta hanteras med olika lösningar av containers, komprimatorer och behållare. 

  • Service

    Nöjd kund-garanti

    Vi tillämpar en Nöjd kund-garanti vilket innebär att vi tillsammans ser över eventuella förändringar i avfallshanteringen i samband med den årliga avtalsgenomgången med våra kunder. Vi är det lokala bolaget i regionen som är heltäckande avseende avfallsminimering, insamling, transport och behandling i egen regi.

Våra olika lösningar

 

Containers för alla typer av avfall

Container

Vi har containrar för de flesta avfallsfraktioner och anpassar en lösning som passar dig. Har du stora fraktioner av samma avfallstyp, eller vill du slänga allt i samma behållare och låta oss sortera? Vi löser det mesta! Vi hyr även ut förrådscontainers till olika projekt.

Läs mer

 

Komprimator - vid stora mängder avfall

Komprimator

Underlätta den dagliga avfallshanteringen genom att hyra en komprimator från Ohlssons.  Passar perfekt för verksamheter med stora mängder avfall - så som butiker och industrier.

Läs mer

 

Ohlssons balpress

Balpressar

Ohlssons erbjuder ett stort sortiment av vertikala front- och toppmatade balpressar. De är lämpade för centralicerad materialhantering eller för placering vid stationer i verksamheten där stora avfallsmängder genereras på små ytor.

Läs mer

 

Kärl från Ohlssons för alla typer av avfall

Kärlhantering

Vi erbjuder kärl för de flesta fraktioner beroende på verksamhet. Passar perfekt för mindre avfallsmängder i anslutning till t.ex. en fastighet. Vi anpassar hämtningsfrekvens, fraktion och storlek efter dina behov.

Läs mer

 

Vi tar hand om ditt organiska avfall

Organiskt avfall

Vi hämtar och tar hand om organiskt avfall och animaliska biprodukter från din verksamhet, så att produktionen kan rulla på utan avbrott.

Läs mer

 

Destruktion

Destruktion

Ohlssons utför destruktion av material/produkter enligt dina krav. Efter utförd destruktion utfärdas ett destruktionsintyg.

Läs mer

 

Storsäck

Lämplig vid mindre avfallsvolymer, tex. Vid renoveringar. Storsäcken rymmer ca 1m3 och hämtas enkelt med vår kranbil.

Läs mer

 

Hushållsavfall

Vi kör hushållsavfall i fler än 35 kommuner runtom i Sverige.

Läs mer

 

Sekretesshantering av hemliga dokument

Sekretess

Många företag hanterar känsligt material som inte får komma i fel händer. VI erbjuder både sekretesskärl och destruktion enligt dina önskemål.

Läs mer

 

farligt avfall

Farligt avfall

Vissa typer av avfall måste hanteras som farligt. Vi tillhandahåller olika typer av förvaringsmöjligheter samt är behjälpliga med rådgivning och transport av det farliga avfallet.

Läs mer