Vi har maskiner till rivning

Vår breda och flexibla fordons-/maskinpark med sina skickliga förare bistår ofta vid olika renoverings- och rivningsprojekt. Förutom traditionella fordon för rivning som grävskopor, hjullastare, lastbilar etc, så kan vår torr- och grävsug vara en enorm tillgång och suga med sig stora mängder material ex. isolering.