Renare vatten med hjälp av tungmetallavskiljare

Genom att skilja farliga tungmetaller från dag- och spillvatten hjälps vi åt att bidra till renare vattendrag. Detta görs vanligtvis genom en tungmetallavskiljare med hydrofilter. Att rena vattnet från tungmetaller med hjälp av hydrofilter blir allt vanligare, särskilt sedan EUs vattendirektiv trädde i kraft. Idag finns det tungmetallavskiljare med hydrofilter på mer än 60 platser i Sverige, hos företag, länsstyrelser och miljökontor. Tungmetallavskiljare kan användas i brunnar på körytor som parkeringsplatser och flygplatser, tvättanläggningar för fordon, i hamnar,  i större industrier eller för att rena dagvatten från koppartak.

Vår unika robot renar hydrofilter

För att ett hydrofilter ska fungera krävs en kontinuerlig rengöring. Filtret kan behöva rengöras 1-6 gånger per år, beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om. Ohlssons experter Paul Högman och Jonas Winberg utför rengöring av hydrofilter från 3P med en unik robot. Paul och Jonas är de enda i hela Skandinavien som har kompetensen att använda den här typen av robot. 

Bra att veta

  • Spolningen sker på plats och är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på filtret med upp till fem år.
  • Tungmetallavskiljaren är ofta kopplad till ett oljeavskiljarsystem och det kan vara bra att kontrollera dessa samtidigt. Vi är behjälpliga med kontroll av oljeavskiljarsystem också och skräddarsyr gärna en lösning som passar dig. 
  • Just den här tjänsten utgår från Göteborg, men vi tar gärna uppdrag över hela Skandinavien. Vi försöker, i den mån det är möjligt, att samordna uppdragen som kräver längre körsträckor. 

Vill du veta vilken lösning som passar din verksamhet? 

Kontakta oss för att få ett förslag!