Besiktning av oljeavskiljare och fettavskiljare

Oljeavskiljare ska finnas installerade hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Dessa ska besiktigas och inspekteras regelbundet. Vi erbjuder tjänster för detta.

Det samma avser fettavskiljare som enligt Boverkets Byggregler måste installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett släpps ut i avloppet. Detta gäller för anläggningar som t ex gatukök, restauranger, produktionsanläggningar för livsmedel och slakterier. Även fettavskiljare måste regelbundet besiktigas och inspekteras. Ohlssons erbjuder tjänster för detta.