Besiktning och underhåll av cisterner och tankar

Vi är ackrediterade av SWEDAC samt miljöcertifierade enligt ISO14001 och utför rengöring och besiktning av cisterner, tankar för villa- olja- och farmartankar för diesel och liknande. För kemisk industri hanterar vi även brandfarliga vätskor och frätande syror. För stora volymer använder vi våra sugsläp, såväl till transport för återanvändning som till destruktion.