Skonsam och effektiv renggöring

Vattenblästring är en miljövänlig rengöringsmetod som är effektiv mot färg, smuts, fett och rost. Denna metod använder vi bl a för rengöring av cisterner och fettavskiljare. En annan miljövänlig metod är vattenbilning som vi använder vid avlägsning av betong från olika konstruktioner. Metoden är skonsam mot armering och underliggande konstruktion.