Sopning av gator & parkering

Varför inte göra en sopning efter vintern eller innan vintern så att avloppen inte blir fyllda med grus och diverse. Ohlssons har förfogande av små och stora sopmaskiner för att utföra sopning på mindre gång och cykelbanor, maskinhallar, uppställningsplatser eller parkeringsplatser. 

Kontakta oss för att få rent och fint!