Industrirengöring

Industrirengöring och underhåll

Ohlssons arbetar med ett stort antal industrier i olika branscher. Alla har de olika krav på rengöring och underhåll. Det kan handla om rengöring efter daglig verksamhet eller olika typer av tankar/cisterner inför besiktningar och inspektioner. Det kan också vara underhållsspolningar av olika typer av ledningsnät eller avlopp samt tömning av dagvattenbrunnar. För livsmedelsindustrin har vi en speciallösning för ABP, hanteringen av animaliska biprodukter.

Kontakta oss för att få ett bra förslag!