Precis och effektiv bortforsling av material

Torr- och grävsugen är ett mycket sofistikerat fordon som utför grävarbeten med ”kirurgisk precision”. Vi kan med minimal påverkan komma åt i känsliga utrymmen. Grävsugen kan förutom vid VA-uppdrag även vara värdefull vid renoveringar då den kan suga bort sådana material som ofta finns i gamla mellantak och dylikt. Den kan även användas till att suga bort grus i husgrunder eller t.o.m. då det skall bytas jord runt känsliga trädrötter. Kan även trycka in material såsom olika bärlager och grus upp till 200 meter.