Vi har utrustningen och kompetensen för alla projekt

Ohlssons är en uppskattad partner för alla typer av anläggnings- och markprojekt. Vi klarar av såväl små som mer omfattande entreprenad- och anläggningsprojekt över längre tidsperioder. Vi anlitas ofta för exploateringsuppdrag i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten eller väg- och byggprojekt. Vi har maskinerna och fordonen med erfarna förare som direkt kan hoppa in och bli en del av ett projektteam.