Maskinparken för alla typer av projekt

Ryktet om vår moderna, breda maskin- och fordonspark har spridit sig bland entreprenadföretag och kommuner i södra Sverige. Vi är en uppskattad partner som klarar av omfattande entreprenad- och anläggningsuppdrag, även över längre tidsperioder. Vi har maskiner för allehanda gräv- och schaktningsuppdrag. Lägg därtill fordon för transport som passar alla krav och ändamål.

Vi har varit del i större entreprenadprojekt och i mindre väg- och byggprojekt. En viktig del av entreprenadverksamheten är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten.

Välutbildad personal är en förutsättning

Maskiner i all ära men utan personalen som hanterar dem står vi oss slätt. Våra grävmaskins-, lastbils- och dumpersförare ”slår de flesta på fingrarna”. Lika viktigt som att kunna framföra eller hantera sitt fordon är den sociala kompetensen. Våra förare hyrs ofta ut med sitt fordon och blir en del av arbetslagen i olika projekt. Vi bidrar med lagspelarna som blir en del av det värdeskapande samspel som innebär att uppdragen kan slutföras.

Specialmaskiner för specialuppdrag

Vår digra maskin- och fordonspark består av en del specialmaskiner för dito uppdrag. Ett imponerande fordon är den s.k. torr- och grävsugen som är en hybrid av en gigantisk dammsugare och en grävskopa. Som torrsug är den en värdefull hjälp vid renoveringar då den kan suga bort material som ofta finns i gamla mellantak och dylikt. Den kan även användas till att suga bort grus i husgrunder eller runt ledningar och olika rördragningar. Material, vått som torrt, sugs in i den 12 m3 stora tanken. Vi tar dessutom hand om material för vidareförädling eller för transport till deponi.