Transport av olika tjänster

Tjänsterna sköts helt digitalt mellan transportledningen och fordonen för att säkerställa samt underlätta och spara miljön.