Transport av gods

Godstransport och pallgods som hämtas från kunder och skall vidare till våra avfallsanläggningar körs med miljöanpassade bilar. Fordonen som transportera gods är mindre paketbilar upp tillde större bilarna som kan ta stora volymer.