Flexibel trädfällning

Våra kranbilar och förare fixar det mesta. Utrustad för sågning använder vi kranbilen vid trädfällningar och gallringar med bortforsling av fällt och gallrat material. På kranens yttre del finns en grip med en såg som på ett enkelt sätt griper tag i grenar och sågar av dessa.

Kranbilens räckvidd är ca 25 meter från bilens mitt, vilket gör vi smidigt kan såga ned träd som är svåråtkomliga och samtidigt skona byggnader, staket och gräsmattor. 

 

Kastanjeträd måste fälls pga av sjukdom. Trädet planterades 1936 , tog 3,5 timme och det var 11 ton trä.