Flexibel trädfällning

Våra kranbilar har en flexibel tjänstgöring i vår maskinpark. Utrustad för sågning använder vi kranbilen vid trädfällningar och gallringar med samtidig bortforsling av fällt och gallrat material. På kranens yttre del finns en grip med en såg som på ett enkelt sätt griper omkring grenar och sågar av dessa. Vi fäller träd som är svåråtkomliga även om det är mycket att ta hänsyn till runt omkring. Vi kan såga ner ett träd utan att skada omgivningen och marken runt trädet. Kranbilens räckvidd är ca 25 meter från bilens mitt, kranens smidighet skonar byggnader, staket och gräsmattor.
Efter nedsågning tar vi trädet med oss.

Kastanjeträd måste fälls pga av sjukdom. Trädet planterades 1936 , tog 3,5 timme och det var 11 ton trä.