Avfallshantering i Sjöbo

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller insamling av hushållsavfall. Detta omfattar tömning av kärl med hushållsavfall.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen
Tel: 0416-271 53, mån-fre 10.00-12.00 samt mån-ons 13.00-15.00
E-post: kundtjanstteknik@sjobo.se

Entreprenör
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se