Avfallshantering i Osby

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem och tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen.

Vid frågor gällande renhållning t.ex abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
ÖGRAB
Tel: 044-790 59 90
E-post: info@ograb.se

Entreprenör
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se