Avfallshantering i Malmö

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall för en andel av villahushållen med fyrfackssystem samt containertömning.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
VASYD
Tel: 040-635 10 00
E-post: kund@vasyd.se

Vid frågor kring containertömning
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se