Avfallshantering i Lomma

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem och tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
SYSAV
Tel: 0406-35 18 00

Entreprenör
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se