Avfallshantering i Laholm

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem, tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen, tömning av enskilda avlopp och minireningsverk.

För fakturaärenden, abonnemangsfrågor/ändringar, hushållsavfall/restavfall smat trädgårdsavfall
Laholm 
Tel: 0430-15 342

För beställning av slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se