Avfallshantering i Kalmar

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller utsättning och tömning av container.

Kontakta
Ohlssons AB
Tel. 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se