Avfallshantering i Helsinborg

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransport. Ohlssons ansvarar även för tömning av diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm samt FNI i Ängelhoms kommun. 

Vid frågot kring hushållsavfall, trädgårdsavfall, abonnemangsfrågor, tömningsschema osv 
NSR
Tel: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Vid frågor kring FNI, beställning av slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
Ohlssons AB
Tel. 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinare taxa.


Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500