Avfallshantering i Höganäs

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller insamling av hushållsavfall. Detta omfattar tömning av kärl med hushållsavfall -tvåfackssystem.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, nya beställningar och utebliven tömning osv
Kundservice
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-33 75 00

Entreprenör
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200, vardagar mellan 07-16
E-post: info@ohlssons.se