Avfallshantering i Ängelholm

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm samt FNI i Ängelhoms kommun. 

Vid frågor kring FNI, beställning av akut slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
Ohlssons AB
Tel. 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinare taxa.

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500