Transport av farligt avfall

När det gäller farligt avfall hämtar vi det mesta. För kemisk industri hanterar vi bland annat brandfarliga vätskor och frätande syror. Materialet kan hämtas i behållare eller på pall i våra flakbilar med eller utan släp. När det gäller flytande fraktioner, oavsett mängd, hämtas dessa i en sugtankbil. 

Vi utför rengöring och besiktning av tankar för villor samt olje- och farmartankar för diesel och liknande.

Vi har tillstånd att transportera nästan alla typer av farligt avfall. Läs mer om våra tillstånd och certifikat här.