Effektiv och precis bortforsling av material

Denna gigantiska dammsugare är ett mycket sofistikerat fordon som utför gräv- och sugarbeten med ”kirurgisk precision” Med minimal påverkan kommer vi åt i känsliga utrymmen. Förutom för VA-uppdrag så kan torr- och grävsugen vara väldigt värdefull bl a vid renoveringar då den kan suga bort material som vanligtvis fastnar i gamla mellantak och dylikt. Vi använder även detta fordon för att suga bort grus i husgrunder och då det skall bytas jord runt känsliga trädrötter.