Specialanpassad utrustning för alla situationer

Vi utför avloppsspolning och slamsugning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer. Vi tömmer latriner och pissoarer på olika platser, till exempel på byggarbetsplatser, festivaler, konserter eller hos företag. 

Vi använder mini-slamsugare där det är trångt och Jumbo-slamsugaren för de riktigt stora jobben. Vi har även ett flertal slamsugningssläp som används vid transporter av stora volymer upp till 35 m3. Flertalet slamsugare är dessutom ADR-klassade för att kunna suga brandfarliga och frätande vätskor. De flesta av våra slamsugare har även spolutrustning vilket är mycket användbart vid avloppsrensning och rengöringsarbeten.