Schaktfri renovering av rör

En ledning som är trasig eller fungerar dåligt bör renoveras. Vi använder oss av en schaktfri teknik som kallas relining. Det innebär att vi installerar glasfiberarmerade flexibla foder i den befintliga ledningen. Vid relining låter man de gamla rören sitta kvar och belägger dem med ett formpassat flexibelt foder.

Metoden smutsar inte ner med byggdamm och för inte oväsen. En relining tar ett par dagar och har ingen påverkan på övriga delar av anläggningar och fastigheter eftersom metoden inte kräver att vi behöver bila upp golv och väggar.