Provtryckning av ledningstäthet

Provtryckning görs för att kontrollera en lednings täthet. Framför allt är det ledningar i mark som provtrycks. Ledningar i fastighet kan oftast också kontrolleras. Vid mätning pluggas ledningens båda ändar, därefter trycksätts sträckan. Vid avloppsledningar pumpar man upp tryck med luft och vid tryckledningar, t ex vattenledningar, använder man vatten för att kunna skapa ett högre tryck.

All provtryckning utförs enligt Svenskt Vattens anvisningar och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om provtryckning (AFS 1985:14).