Videoinspektion av ledningar

Med färgvideokamera inspekterar vi ledningar. Eventuella fel och brister upptäcks och åtgärdas. Orsaker till återkommande stopp kan lätt identifieras. Våra operatörer är auktoriserade rörinspektörer och har genomgått utbildning hos STVF.

Med satellitkamera besiktigar/filmar vi servisledningar från huvudledning i gatan in till fastigheten, utan att behöva störa fastighetsägaren. Detta gör vi genom att docka av från huvudledningen och filma in i servisledningen. Utifrån resultatet av filmningen kan vi besluta om vilka åtgärder som måste vidtas.